Kirjoita nimesi vetoomukseen, jonka tarkoituksena on parantaa optisten levyformaattien tukea tulevaisuuden levyasemissa. Sähköpostiosoitteita ei välitetä roskapostittajille. PetitionOnline.com-palvelusta tulee ainoastaan yksi varmistusviesti, johon ei tarvitse lainkaan kiinnittää huomiota. Kiitos!

SI-järjestelmä

Perusyksiköt
SuureTunnusYksikköTunnus
pituusl, smetrim
massamkilogrammakg
aikatsekuntis
sähkövirtaIampeeriA
lämpötilaTkelvinK
ainemääränmoolimol
valovoima eli luminositeettiIkandelacd

Perusyksiköiden määritelmät
YksikköMääritelmä
† Yleinen paino- ja mittakonferenssi CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures)
metri (m)Metri on sellaisen matkan pituus, jonka valo kulkee tyhjiössä aikavälissä 1/299 792 458 sekuntia. (1983, 17. CGPM †)
kilogramma (kg)Kilogramma on yhtä suuri kuin kansainvälisen kilogramman prototyypin massa. (1889 ja 1901, 1. ja 3. CGPM)
sekunti (s)Sekunti on 9 192 631 770 kertaa sellaisen säteilyn jaksonaika, joka vastaa cesium 133-atomin siirtymää perustilan ylihienorakenteen kahden energiatason välillä. (1967, 13. CGPM)
ampeeri (A)Ampeeri on sellainen ajallisesti muuttumaton sähkövirta, joka kulkiessaan kahdessa suorassa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja ohuessa johtimessa, joiden poikkileikkaus on ympyrä ja jotka ovat 1 metrin etäisyydellä toisistaan tyhjiössä, aikaansaa johtimien välille 2 * 10-7 newtonin voiman johtimen metriä kohti. (1948, 9. CGPM)
kelvin (K)Kelvin, termodynaamisen lämpötilan yksikkö, on 1/273,16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta. (1967, 13. CGPM)
mooli (mol)Mooli on sellaisen systeemin ainemäärä, joka sisältää yhtä monta keskenään samanlaista perusosasta kuin 0,012 kilogrammassa hiili 12:ta on atomeja. Perusosaset voivat olla atomeja, molekyylejä, ioneja, elektroneja, muita hiukkasia tai sellaisten hiukkasten määriteltyjä ryhmiä. (1971, 14. CGPM)
kandela (cd)Kandela on sellaisen säteilijän valovoima, joka lähettää tiettyyn suuntaan monokromaattista 540 * 1012 hertsin taajuista säteilyä ja jonka säteilyintensiteetti tähän suuntaan on 1/683 wattia steradiaania kohti. (1979, 16. CGPM)

Kerrannaisyksiköiden etuliitteet
NimiTunnusKerroinTekijää, jolla mittayksikkö tulee kerrotuksiTekijää vastaava lukusana
† Epävirallinen nimitys.
jottaY10241 000 000 000 000 000 000 000 000kvadriljoona
tsettaZ10211 000 000 000 000 000 000 000tuhat triljoonaa (triljardi †)
eksaE10181 000 000 000 000 000 000triljoona
petaP10151 000 000 000 000 000tuhat biljoonaa (biljardi †)
teraT10121 000 000 000 000biljoona
gigaG1091 000 000 000miljardi
megaM1061 000 000miljoona
kilok1031 000tuhat
hehtoh102100sata
dekada10110kymmenen
1001yksi
desid10-10,1kymmenesosa
senttic10-20,01sadasosa
millim10-30,001tuhannesosa
mikroµ10-60,000 001miljoonasosa
nanon10-90,000 000 001miljardisosa
pikop10-120,000 000 000 001biljoonasosa
femtof10-150,000 000 000 000 001tuhannesbiljoonasosa (biljardisosa †)
attoa10-180,000 000 000 000 000 001triljoonasosa
tseptoz10-210,000 000 000 000 000 000 001tuhannestriljoonasosa (triljardisosa †)
joktoy10-240,000 000 000 000 000 000 000 001kvadriljoonasosa

Johdannaisyksiköt, joilla on erityisnimi
SuureTunnusYksikköTunnus ja selitys
† Radiaani (rad) on ympyrän kahden sellaisen säteen välinen kulma, jotka erottavat ympyrän kehästä säteen pituisen kaaren.
‡ Steradiaani (sr) on avaruuskulma, joka sen kärjen sijaitessa pallon keskipisteessä leikkaa pallon pinnasta alan, joka on yhtäsuuri kuin sellaisen neliön ala, jonka sivuna on pallon säde.
tasokulmaα, β, γ, …radiaani †1 rad = 1 m/m
avaruuskulmaΩ, ωsteradiaani ‡1 sr = 1 m2/m2
taajuusf, vhertsi1 Hz = 1 s-1
voimaFnewton1 N = 1 kgm/s2
paineppascal1 Pa = 1 N/m2 = 1 J/m3 = 1 kg/ms2 = 10 dyne/cm2
energia, työE, Wjoule1 J = 1 Nm
tehoPwatti1 W = 1 J/s
celsiuslämpötilatcelsiusaste1 °C = 1 K
sähkövaraus eli sähkömääräQcoulombi1 C = 1 As = 1 J/V = 1 FV
jänniteUvoltti1 V = 1 W/A = 1 ΩA = 1 J/C
kapasitanssiCfaradi1 F = 1 C/V = 1 As/V = 1 Ss
resistanssiRohmi1 Ω = 1 V/A = 1 W/A2 = 1/G = 1 S-1
konduktanssiGsiemens1 S = 1 A/V = 1 A2/W = 1/R = 1 Ω-1
magneettivuoΦweber1 Wb = 1 Vs = 1 HA
magneettivuon tiheysBtesla1 T = 1 Wb/m2
induktanssiLhenry1 H = 1 Vs/A = 1 Ωs = 1 Wb/A
valovirtaΦluumen1 lm = 1 cd * sr
valaistusvoimakkuusEluksi1 lx = 1 lm/m2
aktiivisuusAbecquerel1 Bq = 1 s-1
absorboitunut annosDgray1 Gy = 1 J/kg
ekvivalenttiannosHsievert1 Sv = 1 J/kg

Lisäyksiköt
SuureYksikköTunnus ja selitys
aikaminuutti1 min = 60 s
tunti1 h = 60 min = 3 600 s
vuorokausi1 d = 24 h = 1 440 min = 86 400 s
vuosi1 a ≈ 365 d
tasokulmaaste1 ° = π/180 rad = 60 ′ = 3 600 ″
minuutti1 ′ = (1/60) ° = 60 ″
sekunti1 ″ = (1/60) ′
tilavuuslitra1 l = 1 L = 1 dm3
massatonni1 t = 1 000 kg = 1 Mg
atomimassayksikkö1 u = 1,6605402 * 10-27 kg
energiaelektronivoltti1 eV = 1,6021773 * 10-19 J
pituustähtitieteellinen yksikkö1 AU = 0,1495979 * 1012 m
parsek1 pc = 30,85678 * 1015 m
painebaari1 bar = 105 Pa = 0,1 MPa

Lähteet


Onko sivuilla virheitä? Voit jättää palautetta postilaatikkoon.

[Etusivu] [Tiede] [Palaute] Päivitetty: