Kirjoita nimesi vetoomukseen, jonka tarkoituksena on parantaa optisten levyformaattien tukea tulevaisuuden levyasemissa. Sähköpostiosoitteita ei välitetä roskapostittajille. PetitionOnline.com-palvelusta tulee ainoastaan yksi varmistusviesti, johon ei tarvitse lainkaan kiinnittää huomiota. Kiitos!

Suomen kielen verbien taivutuskaava

Erikoisuuksia

Verbien taivutuskaava sisältää runsaasti harvinaisia taivutusmuotoja, jotka ovat kuitenkin mukana joissakin kielioppikirjoissa. Imperfektin asemesta käytän nimitystä preteriti, koska se on parempi nimitys kyseiselle suomen kielen aikamuodolle. Oheisessa listassa on mainittu kaikki erikoisuudet.

Puutteita

Taivutuskaavasta puuttuu vielä muutamia muotoja. Ne on koottu oheiseen listaan.

Värien selitykset

Aktiivilla on vaaleanpunainen tausta.
Passiivilla on vaaleansininen tausta.

Tavallinen verbimuoto on värjätty mustalla. Vanhentunut verbimuoto on värjätty purppuralla. Harvinainen verbimuoto on värjätty harmaalla.

Kiitokset avustajille

Olen saanut arvokasta apua uutisryhmästä sfnet.keskustelu.kieli. Panu Mäkinen auttoi minua valtavasti tätä taivutuskaavaa koottaessa. Häneltä sain potentiaali-, optatiivi- ja eventiivimuotojen taivutusohjeita. Tommi Niemiseltä sain optatiivimuotojen taivutusohjeita. Tuomas Lähteenmäeltä sain tietoa imperatiivin yksikön ensimmäisestä persoonasta.


Nominaalimuodot
nominaalimuototaivutusmuoto
aktiivin I infinitiivin nominatiivikävellä
aktiivin I infinitiivin translatiivin yksikön 1. persoonakävelläkseni
aktiivin I infinitiivin translatiivin yksikön 2. persoonakävelläksesi
aktiivin I infinitiivin translatiivin yksikön 3. persoonakävelläkseen
aktiivin I infinitiivin translatiivin monikon 1. persoonakävelläksemme
aktiivin I infinitiivin translatiivin monikon 2. persoonakävelläksenne
aktiivin I infinitiivin translatiivin monikon 3. persoonakävelläkseen
aktiivin II infinitiivin inessiivikävellessä
passiivin II infinitiivin inessiivikäveltäessä
aktiivin II infinitiivin instruktiivikävellen
aktiivin III infinitiivin inessiivikävelemässä
aktiivin III infinitiivin elatiivikävelemästä
aktiivin III infinitiivin illatiivikävelemään
aktiivin III infinitiivin adessiivikävelemällä
aktiivin III infinitiivin abessiivikävelemättä
aktiivin III infinitiivin instruktiivikävelemän
passiivin III infinitiivin instruktiivikäveltämän
aktiivin IV infinitiivin nominatiivikäveleminen
aktiivin IV infinitiivin partitiivikävelemistä
aktiivin V infinitiivin yksikön 1. persoonakävelemäisilläni
aktiivin V infinitiivin yksikön 2. persoonakävelemäisilläsi
aktiivin V infinitiivin yksikön 3. persoonakävelemäisillään
kävelemäisillänsä
aktiivin V infinitiivin monikon 1. persoonakävelemäisillämme
aktiivin V infinitiivin monikon 2. persoonakävelemäisillänne
aktiivin V infinitiivin monikon 3. persoonakävelemäisillään
kävelemäisillänsä
aktiivin I partisiippikävelevä
passiivin I partisiippikäveltävä
aktiivin II partisiippikävellyt
passiivin II partisiippikävelty
aktiivin agenttipartisiippikävelemä

Finiittimuodot
finiittimuotomyöntömuotokieltomuoto
aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 1. persoonakävelenen kävele
aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 2. persoonakäveletet kävele
aktiivin indikatiivin preesensin teitittelymuotokäveletteette kävele
aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonakäveleeei kävele
aktiivin indikatiivin preesensin monikon 1. persoonakävelemmeemme kävele
aktiivin indikatiivin preesensin monikon 2. persoonakäveletteette kävele
aktiivin indikatiivin preesensin monikon 3. persoonakäveleväteivät kävele
passiivin indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonakävelläänei kävellä
aktiivin indikatiivin preteritin yksikön 1. persoonakävelinen kävellyt
aktiivin indikatiivin preteritin yksikön 2. persoonakävelitet kävellyt
aktiivin indikatiivin preteritin teitittelymuotokävelitteette kävellyt
aktiivin indikatiivin preteritin yksikön 3. persoonakäveliei kävellyt
aktiivin indikatiivin preteritin monikon 1. persoonakävelimmeemme kävelleet
aktiivin indikatiivin preteritin monikon 2. persoonakävelitteette kävelleet
aktiivin indikatiivin preteritin monikon 3. persoonakäveliväteivät kävelleet
passiivin indikatiivin preteritin yksikön 3. persoonakäveltiinei kävelty
aktiivin indikatiivin perfektin yksikön 1. persoonaolen kävellyten ole kävellyt
aktiivin indikatiivin perfektin yksikön 2. persoonaolet kävellytet ole kävellyt
aktiivin indikatiivin perfektin teitittelymuotoolette kävellytette ole kävellyt
aktiivin indikatiivin perfektin yksikön 3. persoonaon kävellytei ole kävellyt
aktiivin indikatiivin perfektin monikon 1. persoonaolemme kävelleetemme ole kävelleet
aktiivin indikatiivin perfektin monikon 2. persoonaolette kävelleetette ole kävelleet
aktiivin indikatiivin perfektin monikon 3. persoonaovat kävelleeteivät ole kävelleet
passiivin indikatiivin perfektin yksikön 3. persoonaon käveltyei ole kävelty
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin yksikön 1. persoonaolin kävellyten ollut kävellyt
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin yksikön 2. persoonaolit kävellytet ollut kävellyt
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin teitittelymuotoolitte kävellytette ollut kävellyt
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin yksikön 3. persoonaoli kävellytei ollut kävellyt
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin monikon 1. persoonaolimme kävelleetemme olleet kävelleet
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin monikon 2. persoonaolitte kävelleetette olleet kävelleet
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin monikon 3. persoonaolivat kävelleeteivät olleet kävelleet
passiivin indikatiivin pluskvamperfektin yksikön 3. persoonaoli käveltyei ollut kävelty
aktiivin konditionaalin preesensin yksikön 1. persoonakävelisinen kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin yksikön 2. persoonakävelisitet kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin teitittelymuotokävelisitteette kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin yksikön 3. persoonakävelisiei kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin monikon 1. persoonakävelisimmeemme kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin monikon 2. persoonakävelisitteette kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin monikon 3. persoonakävelisiväteivät kävelisi
passiivin konditionaalin preesensin yksikön 3. persoonakäveltäisiinei käveltäisi
aktiivin konditionaalin perfektin yksikön 1. persoonaolisin kävellyten olisi kävellyt
aktiivin konditionaalin perfektin yksikön 2. persoonaolisit kävellytet olisi kävellyt
aktiivin konditionaalin perfektin teitittelymuotoolisitte kävellytette olisi kävellyt
aktiivin konditionaalin perfektin yksikön 3. persoonaolisi kävellytei olisi kävellyt
aktiivin konditionaalin perfektin monikon 1. persoonaolisimme kävelleetemme olisi kävelleet
aktiivin konditionaalin perfektin monikon 2. persoonaolisitte kävelleetette olisi kävelleet
aktiivin konditionaalin perfektin monikon 3. persoonaolisivat kävelleeteivät olisi kävelleet
passiivin konditionaalin perfektin yksikön 3. persoonaolisi käveltyei olisi kävelty
aktiivin potentiaalin preesensin yksikön 1. persoonakävellenen kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin yksikön 2. persoonakävelletet kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin teitittelymuotokävelletteette kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin yksikön 3. persoonakävelleeei kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin monikon 1. persoonakävellemmeemme kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin monikon 2. persoonakävelletteette kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin monikon 3. persoonakävelleväteivät kävelle
passiivin potentiaalin preesensin yksikön 3. persoonakäveltäneenei käveltäne
aktiivin potentiaalin perfektin yksikön 1. persoonalienen kävellyten liene kävellyt
aktiivin potentiaalin perfektin yksikön 2. persoonalienet kävellytet liene kävellyt
aktiivin potentiaalin perfektin teitittelymuotolienette kävellytette liene kävellyt
aktiivin potentiaalin perfektin yksikön 3. persoonalienee kävellytei liene kävellyt
aktiivin potentiaalin perfektin monikon 1. persoonalienemme kävelleetemme liene kävelleet
aktiivin potentiaalin perfektin monikon 2. persoonalienette kävelleetette liene kävelleet
aktiivin potentiaalin perfektin monikon 3. persoonalienevät kävelleeteivät liene kävelleet
passiivin potentiaalin perfektin yksikön 3. persoonalienee käveltyei liene kävelty
aktiivin eventiivin preesensin yksikön 1. persoonakävelleisinen kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin yksikön 2. persoonakävelleisitet kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin teitittelymuotokävelleisitteette kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin yksikön 3. persoonakävelleisiei kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin monikon 1. persoonakävelleisimmeemme kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin monikon 2. persoonakävelleisitteette kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin monikon 3. persoonakävelleisiväteivät kävelleisi
passiivin eventiivin preesensin yksikön 3. persoonakäveltäneisiinei käveltäneisi
aktiivin eventiivin perfektin yksikön 1. persoonalienisin kävellyten lienisi kävellyt
aktiivin eventiivin perfektin yksikön 2. persoonalienisit kävellytet lienisi kävellyt
aktiivin eventiivin perfektin teitittelymuotolienisitte kävellytette lienisi kävellyt
aktiivin eventiivin perfektin yksikön 3. persoonalienisi kävellytei lienisi kävellyt
aktiivin eventiivin perfektin monikon 1. persoonalienisimme kävelleetemme lienisi kävelleet
aktiivin eventiivin perfektin monikon 2. persoonalienisitte kävelleetette lienisi kävelleet
aktiivin eventiivin perfektin monikon 3. persoonalienisivät kävelleeteivät lienisi kävelleet
passiivin eventiivin perfektin yksikön 3. persoonalienisi käveltyei lienisi kävelty
aktiivin imperatiivin preesensin yksikön 1. persoonakävelkääniälkääni kävelkö
kävelkäämiälkäämi kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin yksikön 2. persoonakäveleälä kävele
aktiivin imperatiivin preesensin teitittelymuotokävelkääälkää kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin yksikön 3. persoonakävelköönälköön kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin monikon 1. persoonakävelkäämmeälkäämme kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin monikon 2. persoonakävelkääälkää kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin monikon 3. persoonakävelköötälkööt kävelkö
passiivin imperatiivin preesensin yksikön 3. persoonakäveltäköönälköön käveltäkö
aktiivin imperatiivin perfektin yksikön 1. persoonaolkaani kävellytälkääni olko kävellyt
olkaami kävellytälkäämi olko kävellyt
aktiivin imperatiivin perfektin yksikön 2. persoonaole kävellytälä ole kävellyt
aktiivin imperatiivin perfektin teitittelymuotoolkaa kävellytälkää olko kävellyt
aktiivin imperatiivin perfektin yksikön 3. persoonaolkoon kävellytälköön olko kävellyt
aktiivin imperatiivin perfektin monikon 1. persoonaolkaamme kävelleetälkäämme olko kävelleet
aktiivin imperatiivin perfektin monikon 2. persoonaolkaa kävelleetälkää olko kävelleet
aktiivin imperatiivin perfektin monikon 3. persoonaolkoot kävelleetälkööt olko kävelleet
passiivin imperatiivin perfektin yksikön 3. persoonaolkoon käveltyälköön olko kävelty
aktiivin optatiivin preesensin yksikön 1. persoonakävellönällön kävele
aktiivin optatiivin preesensin yksikön 2. persoonakävellösällös kävele
aktiivin optatiivin preesensin teitittelymuotokävelköötteälköötte kävelkö
aktiivin optatiivin preesensin yksikön 3. persoonakävelköönälköön kävelkö
aktiivin optatiivin preesensin monikon 1. persoonakävelköömmeälköömme kävelkö
aktiivin optatiivin preesensin monikon 2. persoonakävelköötteälköötte kävelkö
aktiivin optatiivin preesensin monikon 3. persoonakävelköötälkööt kävelkö
passiivin optatiivin preesensin yksikön 1. persoonakäveltäönällön käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin yksikön 2. persoonakäveltäösällös käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin teitittelymuotokäveltäköötteälköötte käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin yksikön 3. persoonakäveltäköönälköön käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin monikon 1. persoonakäveltäköömmeälköömme käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin monikon 2. persoonakäveltäköötteälköötte käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin monikon 3. persoonakäveltäköötälkööt käveltäkö
aktiivin optatiivin perfektin yksikön 1. persoonaollon kävellytällön ollo kävellyt
aktiivin optatiivin perfektin yksikön 2. persoonaollos kävellytällös ollo kävellyt
aktiivin optatiivin perfektin teitittelymuotoolkootte kävellytälköötte olko kävellyt
aktiivin optatiivin perfektin yksikön 3. persoonaolkoon kävellytälköön olko kävellyt
aktiivin optatiivin perfektin monikon 1. persoonaolkoomme kävelleetälköömme olko kävelleet
aktiivin optatiivin perfektin monikon 2. persoonaolkootte kävelleetälköötte olko kävelleet
aktiivin optatiivin perfektin monikon 3. persoonaolkoot kävelleetälkööt olko kävelleet
passiivin optatiivin perfektin yksikön 1. persoonaoltaon käveltyällön oltako kävelty
passiivin optatiivin perfektin yksikön 2. persoonaoltaos käveltyällös oltako kävelty
passiivin optatiivin perfektin teitittelymuotooltakootte käveltyälköötte oltako kävelty
passiivin optatiivin perfektin yksikön 3. persoonaoltakoon käveltyälköön oltako kävelty
passiivin optatiivin perfektin monikon 1. persoonaoltakoomme kävelleetälköömme oltako kävelleet
passiivin optatiivin perfektin monikon 2. persoonaoltakootte kävelleetälköötte oltako kävelleet
passiivin optatiivin perfektin monikon 3. persoonaoltakoot kävelleetälkööt oltako kävelleet

Lähteet


Onko sivuilla virheitä? Voit jättää palautetta postilaatikkoon.

[Etusivu] [Tiede] [Palaute] Päivitetty: